Commissies

Ieder jaar stelt het bestuur de commissies vast. Alle leden nemen zitting in enkele commissies en hebben derhalve taken gedurende het tafeljaar. Indien er een nieuw lid gedurende een tafeljaar geïnstalleerd wordt dan wordt deze persoon in principe niet ingedeeld in een commissie.

Kascommissie
De kascommissie bestaat uit twee leden die voor 1 oktober de kas/boekhouding van de voorgaande penningmeester controleren en tijdens een opvolgende tafelbijeenkomst verslag uitbrengen.

Materiaalcommissie
De materiaalcommissie wordt gevormd door de, op dat moment jongste tafelaar. Deze tafelaar blijft materiaalcommissaris totdat hij tafelaar af is. Daarna wordt deze functie overgedragen aan de, op dat moment jongste tafelaar.

Uitbreidingscommissie
De uitbreidingscommissie bestaat uit minimaal twee leden.
De uitbreidingscommissie ziet toe op voldoende aanwas van nieuwe leden. Conform de landelijke richtlijnen telt een tafel tussen de 15 en 20 leden. Alle tafelaars mogen een potentieel lid bij de uitbreidingscommissie aandragen.

Sportcommissie
De Sportcommissie ziet er op toe dat de tafelaars voldoende beweging krijgen. De sportdag vindt traditioneel plaats op de eerste zaterdag van oktober. Echter kan hier, met goedkeuring van alle tafelaars, van afgeweken worden. De commissie is verantwoordelijk voor het bedenken en organiseren van de activiteiten op deze dag.

Damesavondcommissie
De Roundtable is een herenclub. Echter schuilt er achter elke goede man een goede vrouw. De Tafelronde Winschoten waardeert de inzet van de vrouwen ten zeerste en beloont hen door elk tafeljaar iets voor de partners van de tafelaars te organiseren. Laat je niet misleiden door de term damesavond want dit is een middag- en avondvullend programma.

Foto- en websitecommissie
Elk uitje, evenement of project wordt vastgelegd op de gevoelige plaat. Dit wordt bijgehouden door deze commissie. Tevens is deze commissie verantwoordelijk voor het aanpassen en up-to-date houden van de website.

PR-Commissie
De Public Relations commissie is verantwoordelijk voor de imago en promotie van de RT41 met als belangrijkste taak het vergroten van de naambekendheid

Schoppies-commissie
De schoppies-commissie ziet toe op de ontwikkeling in de buik van aanstaande moeders mits deze ontwikkelingen veroorzaakt zijn door één der tafelaars. Kort na de geboorte van de nieuwste tafeltelg zal de schoppies-commissie een vruchtboom poten op de vruchtbare nageboorte en een toast uitbrengen op het kersverse ouderpaar en hun nazaat. De taken van de schoppies-commissie worden altijd waargenomen door de bestuursleden.
Soms is de nageboorte na een uitgebreide inventarisatie spoorloos gebleken. De commissie heeft gemeend dat een “dagverse” poepluier ook volstaat.

Laatste nieuws

 
Bron: https://41clubwinschoten.nl/ - Op een afstand waar je normaal heen rijdt voor je vakantie in Frankrijk of Italië, speelt zich een drama af. Naar schatting zijn er 3 miljoen vluchtelingen, voornamelijk vrouwen en kinderen, onderweg naar Wes…
 
Lees meer >>

 
Hoe verras jij jouw Valentijn? Het valt niet mee om elk jaar iets leuks te bedenken voor jouw valentijn. De Ronde Tafel 41 helpt jou hier bij en heeft een leuke actie bedacht, waarbij de opbrengst gaat naar het goede doel.
 
Lees meer >>

Projecten

Wie lid is van de Tafelronde committeert zich wel, aan deelname aan de eigen bijeenkomsten en andere activiteiten, maar ook aan de serviceprojecten. Het lidmaatschap schept dus verplichtingen, voor ieder lied. Tafelen is vrijwillig maar niet vrijblijvend. De tafelronde organiseert lokale en landelijke serviceprojecten voor de meest uiteenlopende doelen. Landelijk wordt veelal gekozen voor langlopende projecten, zoals bijvoorbeeld het Soho-project.

LEES MEER >>

Contact

Vul dit formulier in om contact met ons op te nemen.