Commissies

Ieder jaar stelt het bestuur de commissies vast. Alle leden nemen zitting in enkele commissies en hebben derhalve taken gedurende het tafeljaar. Indien er een nieuw lid gedurende een tafeljaar geïnstalleerd wordt dan wordt deze persoon in principe niet ingedeeld in een commissie.

Kascommissie
De kascommissie bestaat uit twee leden die voor 1 oktober de kas/boekhouding van de voorgaande penningmeester controleren en tijdens een opvolgende tafelbijeenkomst verslag uitbrengen.

Traditiecommissie
De traditiecommissie is verantwoordelijk voor het bewaken en bevorderen van de tradities en geschiedenis van onze vereniging. Onze commissie richt zich op het behouden van de kernwaarden en -activiteiten van RT41, daarnaast zetten wij ons in voor het creëren van nieuwe tradities en het behoud van belangrijke herinneringen. Ons doel is om ervoor te zorgen dat de tradities van RT41 worden doorgegeven aan toekomstige generaties van leden en dat deze verankerd blijven in de identiteit van onze vereniging.

Materiaalcommissie
De materiaalcommissie wordt gevormd door de, op dat moment jongste tafelaar. Deze tafelaar blijft materiaalcommissaris totdat hij tafelaar af is. Daarna wordt deze functie overgedragen aan de, op dat moment jongste tafelaar.

Uitbreidingscommissie
De uitbreidingscommissie bestaat uit minimaal twee leden.
De uitbreidingscommissie ziet toe op voldoende aanwas van nieuwe leden. Conform de landelijke richtlijnen telt een tafel tussen de 15 en 20 leden. Alle tafelaars mogen een potentieel lid bij de uitbreidingscommissie aandragen.

Sportcommissie
De Sportcommissie ziet er op toe dat de tafelaars voldoende beweging krijgen. De sportdag vindt traditioneel plaats op de eerste zaterdag van oktober. Echter kan hier, met goedkeuring van alle tafelaars, van afgeweken worden. De commissie is verantwoordelijk voor het bedenken en organiseren van de activiteiten op deze dag.

Damesavondcommissie
De Roundtable is een herenclub. Echter schuilt er achter elke goede man een goede vrouw. De Tafelronde Winschoten waardeert de inzet van de vrouwen ten zeerste en beloont hen door elk tafeljaar iets voor de partners van de tafelaars te organiseren. Laat je niet misleiden door de term damesavond want dit is een middag- en avondvullend programma.

Foto- en websitecommissie
Elk uitje, evenement of project wordt vastgelegd op de gevoelige plaat. Dit wordt bijgehouden door deze commissie. Tevens is deze commissie verantwoordelijk voor het aanpassen en up-to-date houden van de website.

PR-Commissie
De Public Relations commissie is verantwoordelijk voor de imago en promotie van de RT41 met als belangrijkste taak het vergroten van de naambekendheid

Schoppies-commissie
De schoppies-commissie ziet toe op de ontwikkeling in de buik van aanstaande moeders mits deze ontwikkelingen veroorzaakt zijn door één der tafelaars. Kort na de geboorte van de nieuwste tafeltelg zal de schoppies-commissie een vruchtboom poten op de vruchtbare nageboorte en een toast uitbrengen op het kersverse ouderpaar en hun nazaat. De taken van de schoppies-commissie worden altijd waargenomen door de bestuursleden.
Soms is de nageboorte na een uitgebreide inventarisatie spoorloos gebleken. De commissie heeft gemeend dat een “dagverse” poepluier ook volstaat.

Projecten

Wie lid is van de Tafelronde committeert zich wel, aan deelname aan de eigen bijeenkomsten en andere activiteiten, maar ook aan de serviceprojecten. Het lidmaatschap schept dus verplichtingen, voor ieder lid. Tafelen is vrijwillig maar niet vrijblijvend. De tafelronde organiseert lokale en landelijke serviceprojecten voor de meest uiteenlopende doelen.

Bekijk onze projecten!